Individueel

Voor bedrijven coach ik medewerkers bij wie een gezondere leefstijl een positieve invloed op hun werk kan hebben. Vaak is de aanleiding een hulpvraag van een medewerker zelf. Soms is het de leidinggevende die zijn collega wil helpen omdat hij het werktempo of de taakeisen niet meer kan bijbenen of als een medewerker frequent verzuimt. Het kan zijn dat iemand te zwaar is, maar dit hoeft zeker niet altijd de aanleiding te zijn voor een coachingstraject. Het gaat in mijn aanpak om het complete plaatje van fysiek, mentaal en zingeving. Die terreinen breng ik samen met de werknemer in kaart en we focussen op dat wat nodig is om meer in balans, energieker en fitter te raken.

De programma’s die ik aanbied zijn altijd toegesneden op de behoeften van de medewerker met een duidelijke hulpvraag als uitgangspunt. Na een intake maak ik een plan op maat met een heldere doelstelling. Daarmee kan ik voor de werkgever vooraf inzichtelijk maken wat de investering gaat zijn. Soms kunnen slechts enkele gesprekken al een grote winst opleveren. In andere gevallen begeleid ik een medewerker intensief gedurende een langere periode. De investering verdient zich in de regel snel terug doordat de medewerker zich fysiek en mentaal beter gaat voelen. Het resultaat: De collega is weer ‘fit-for-the-job’, kan zijn werk beter aan en verzuimt minder.

Voor groepen

Ik kan groepen medewerkers begeleiden op verschillende manieren. Zie ook de informatie onder Workshops en trainingen. Vanaf januari 2019 bestaat de mogelijkheid om grotere groepen medewerkers intensief te begeleiden door middel van het CooL programma. Als de groep groot genoeg is kan het op het bedrijf plaatsvinden. Zijn er minder aanmeldingen, dan kan de medewerker aansluiten bij de CooL workshops die door het hele land heen georganiseerd worden. Het aantrekkelijke van dit programma is dat het vanuit de basisverzekering wordt vergoed voor minimaal 75%, maar in veel gevallen voor 100%. Dat maakt het ook voor werkgevers een aantrekkelijke optie om leefstijl binnen de organisatie aandacht te geven.

Kijk voor meer informatie over de manier waarop ik mensen begeleid onder ‘Aanpak’ in het menu.